Książka odpowiada na pytanie dlaczego apostazja jest dziś koniecznością.  Jak i kiedy kler wypaczył filozofię miłości Jezusa z Nazaretu. Oraz dlaczego kłamliwa interpretacja jego nauki na katechezie nadal wpływa na światopogląd współczesnych Polaków.

Książkę lub e-book można kupić lub wypożyczyć.

 

Wydawnictwo:

Created by Eva Piprek with WebWave CMS 

Copyright 2021 Lorem Ipsum/Photos:Unsplash

Kup lub wypożycz

APOSTAZJA katoliczki - książka o tym kiedy i jakimi metodami zrobiono ze mnie katoliczkę. Oraz DLACZEGO uznałam, że apostazja z Kościoła jest koniecznością. Natychmiastowa 🙏🦵 gdyż nic tak boleśnie do żywego nie dotknie wierchuszki tej pseudo wspólnoty - jak zagłodzenie kleru. 👍👍💪

O mnie..

Tessaloniki 2018. Trzymając Arystotelesa za palec u stopy...

Cytując za wiki: Etyka Arystotelesa wynikała w dużym stopniu z jego teorii bytu, ale także była wypracowana na drodze praktycznych obserwacji. Rozumiał on dobro i cnotę (Areté) jako dążenie do doskonalenia swojej formy, czyli duszy. Gdy dusza osiągnie optymalną, przeznaczoną dla danej jednostki postać, to wtedy jednostka ta osiągnie trwałe szczęście i cnotę..... nie udało mi się nigdy dobrze pojąć, jak scholastykom pierwszych wieków z powyższego udało się wyprowadzić to co znamy do dzisiaj jako chrześcijaństwo... katolicyzm. Kościół.

 

Urodziłam się w 1966 w Warszawie. Tutaj skończyłam wszystkie kolejne szkoły a także pomiędzy 7 a 15 rokiem życia uczęszczałam na katechezę. Widziałam odradzającą się Rzeczpospolitą i pamiętam uczucia które temu towarzyszyły także te związane z papieżem Polakiem, Karolem Wojtyłą – Janem Pawłem II. Później opuściłam Polskę a mój światopogląd religijny stopniowo ewoluował wraz z nowymi doświadczeniami i pozyskiwaną wiedzą, aż do momentu kiedy jasno zdałam sobie sprawę z krzywdy jaka została mi wyrządzona poprzez wsączenie do mojego mózgu, całego tego doktrynalnego guana które niesłusznie zostało nazwane EWANGELIZACJĄ. Tymi osobistymi doświadczeniami i przemyśleniami zapragnęłam się podzielić. Efektem jest moja książeczka. 

Ewa Piprek

PRZECZYTAJ FRAGMENT