Książka odpowiada na pytanie dlaczego apostazja jest dziś koniecznością.  Jak i kiedy kler wypaczył filozofię miłości Jezusa z Nazaretu. Oraz dlaczego kłamliwa interpretacja jego nauki na katechezie nadal wpływa na światopogląd współczesnych Polaków.

Książkę lub e-book można kupić lub wypożyczyć.

 

Wydawnictwo:

Created by Eva Piprek with WebWave CMS 

Copyright 2021 Lorem Ipsum/Photos:Unsplash

Kup lub wypożycz

PRZECZYTAJ WIĘCEJ

 

Święty Jan, jak wiadomo, doznał OBJAWIENIA po którym napisał Apokalipsę. Stało się to gdy był zesłany na grecką wyspę Patmos (Ap 1, 9). To tam pewnego dnia ujrzał „Bestię wychodzącą z morza, mającą dziesięć rogów i siedem głów, a na rogach jej dziesięć diademów, a na jej głowach imiona bluźniercze... (brak informacji jakie to były imiona). Podobna była do pantery, łapy jej - jakby niedźwiedzia, paszcza jej - jakby paszcza lwa...”1 Dalej jest jeszcze lepiej. Jasiek odjeżdża na dobre: Potem ujrzałem: A oto Baranek stojący na górze Syjon, a z Nim sto czterdzieści cztery tysiące, mające imię Jego i imię Jego Ojca wypisane na czołach. […] i śpiewają jakby pieśń nową przed tronem i przed czterema Zwierzętami, i przed Starcami: a nikt tej pieśni nie mógł się nauczyć prócz stu czterdziestu czterech tysięcy – wykupionych z ziemi. To ci, którzy z kobietami się nie splamili: bo są dziewicami; ci, którzy Barankowi towarzyszą, dokądkolwiek idzie; ci spośród ludzi zostali wykupieni na pierwociny dla Boga i dla Baranka, a w ustach ich kłamstwa nie znaleziono: są nienaganni. (Ap 13, 1) W tym fragmencie zauważyć można, że my – babeczki, jesteśmy bez większych szans na dostęp do ICH katolickiego raju.

 

Wyspy morza Egejskiego słyną z łagodnego klimatu, pięknych krajobrazów i roślin leczniczych, również tych o działaniu psychoaktywnym (grzybki halucynogenne, mandragora, ruta syryjska i in.), które Grecy od starożytności znali i chętnie wykorzystywali, uznając odmienne stany świadomości za boskie i święte.2 Niczego nie sugeruję – stwierdzam jedynie, że w zasięgu kilku kroków było wszystko, co potrzebne hipisowskiej komunie do szczęścia a bajkopisarzowi do tworzenia. Jeszcze tylko przydałoby się aby ktoś ciepłe jedzenie przygotował i dostarczył... a KOBIETY jak wiadomo od zarania, swoje KRÓLESTWA mają/powinny mieć w kuchni.

 

Pozostaje sprawić by same niezachwianie w to wierzyły. Z listu Jana do Kościoła w Tiatyrze (Ap2 18-23): „To mówi Syn Boży: Ten, który ma oczy jak płomień ognia, a nogi Jego podobne są do drogocennego metalu. Znam twoje czyny, miłość, wiarę, posługę i twoją wytrwałość, i czyny twoje ostatnie liczniejsze od pierwszych, ale mam przeciw tobie to, że pozwalasz działać niewieście Jezabel, która nazywa siebie prorokinią, a naucza i zwodzi moje sługi, by uprawiali rozpustę i spożywali ofiary składane bożkom. Dałem jej czas, by się mogła nawrócić, a ona nie chce się odwrócić od swojej rozpusty. Oto rzucam ją na łoże boleści, a tych, co z nią cudzołożą - w wielkie utrapienie, jeśli od czynów jej się nie odwrócą; i dzieci jej porażę śmiercią. A wszystkie Kościoły poznają, że Ja jestem Ten, co przenika nerki i serca; i dam każdemu z was według waszych czynów...” Na marginesie Biblii jest wyjaśnienie, że prawdopodobnie chodzi tu o nierząd sakralny. Swoboda seksualna kobiet od zarania spędza sen ze świętych powiek. Swoją drogą z tego Jaśka był wredny pies ogrodnika – sam babeczek nie lubił – innym też zabronił. A fe.

 

1 Ilustracje pochodzą z Berry Apocalypseze z ok 1410, faksymile można zobaczyć Morgan Library & Museum w NowymYorku. Link: https://www.themorgan.org/collection/berry-apocalypse/thumbs [dostęp: 3 VII 2022].

 

2 Por. Giorgio Samorini w opracowaniu, Grzyby halucynogenne Badania etnomikologiczne, tłumaczenie cjuchu. Link: grzyby halucynogenne - badania etnomikologiczne (psilosophy.info) [dostęp: 2 V 2022].